BELEGGINGSBELEID EN DOELRISICOPROFIELEN

Florentes is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor met name ondernemers en vermogende particulieren en heeft op dit moment kantoren in Zeist, Utrecht en Rotterdam.

Florentes werkt vanuit het principe dat de financiële markten niet efficiënt zijn (niet alle feiten zijn ingeprijsd, markten reageren irrationeel). Via fundamentele analyse is het volgens Florentes mogelijk een overrendement te realiseren dan wel een vergelijkbaar rendement tegen lagere risico’s te behalen.

Uw vermogen wordt belegd op een manier die bij uw persoonlijke situatie en wensen past. Het motto van Florentes is dan ook: Persoonlijke aandacht maakt het beter! Er wordt hoofdzakelijk gekozen voor beleggingen in individuele ondernemingen. Florentes belegt in kwalitatief hoogwaardige aandelen, obligaties, vastgoed beleggingen en alternatieve beleggingen. We geloven dat een actief beleid waarde toevoegt aan de verdeling van uw vermogen over de verschillende beleggingscategorieën.

Wij beleggen in principe wereldwijd, waarbij we spreiden over verschillende regio’s en sectoren. Er worden alleen beleggingen geselecteerd die beursgenoteerd zijn. Complexe gestructureerde producten en beleggingen met een beperkte/slechte verhandelbaarheid worden in beginsel niet opgenomen in de portefeuilles.

Florentes hanteert vijf doelrisicoprofielen van “Defensief” tot “Conviction buy”. Afhankelijk van de omvang van het te beleggen vermogen bestaat circa 75% van de portefeuilles uit individuele aandelen en obligaties. De resterende 25% bestaat uit index fondsen en/of specifieke beleggingsfondsen. De “Conviction buy” strategie (zeer offensief) bestaat uit maximaal 30 individuele effecten.

Doorlopend wordt door Florentes beoordeeld of het risico van uw beleggingsportefeuille nog steeds binnen het voor u vastgestelde doelrisicoprofiel past. Alle beleggingsproducten zijn ondergebracht in risicocategorieën. Op basis van deze risico-indeling berekenen we het neerwaartse risico van uw beleggingsportefeuille voor de komende twaalf maanden. Als het ingeschatte neerwaartse risico van uw portefeuille hoger is dan van uw doelrisicoprofiel, ondernemen wij actie en wordt uw portefeuille aangepast. Uiteraard bekijken we dagelijks of de individuele beleggingen nog voldoen aan onze selectiecriteria en of er aanleiding is tot verkoop of ruil van deze beleggingen.

Het beleggingsbeleid van Florentes is niet specifiek gericht op financiële producten die als duurzame belegging worden gekwalificeerd. Bij vergelijkbare beleggingen, in termen van rendement en risico, kiest Florentes wel voor de beleggingsoplossing met een zo hoog mogelijke ESG score. ESG staat voor Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Indien u specifieke beleggingswensen heeft of bepaalde sectoren wilt uitsluiten, kan Florentes uw beleggingsportefeuille zo samenstellen, dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.

Vermogensbeheer is bij Florentes in beginsel mogelijk vanaf € 500.000,-.

Wilt u meer weten over het beleggingsbeleid en de doelrisicoprofielen van Florentes? Klik hieronder op de button.

KENMERKEN EN RISICO’S FINANCIËLE INSTRUMENTEN

Florentes gebruikt diverse financiële instrumenten bij het vermogensbeheer. Om u als cliënt hierover te informeren zijn de diverse kenmerken en risico’s van diverse financiële instrumenten beschreven. Wilt u hier meer over weten, klik hieronder op de button.

Florentes Vermogensbeheer

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Met kantoren in Rotterdam, Utrecht en Zeist.

© Copyright Florentes Vermogensbeheer 2022

Rotterdam

Parklaan 34
3016 BC Rotterdam
010 – 268 70 87
info@florentesvermogensbeheer.nl

Zeist

Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist
030-686 51 90
info@florentesvermogensbeheer.nl

Utrecht

Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
030-208 30 09
info@florentesvermogensbeheer.nl