COMPLIANCE

BELANGRIJKE ADRESSEN

Florentes staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), en we zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) en de Dutch Securities Institute (DSI).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Postbus 11723
1001 GS  Amsterdam
www.afm.nl
Telefoon: 020 797 2000
De Nederlandsche
Bank (DNB)

Postbus 98
1000 AB  Amsterdam
www.dnb.nl
Telefoon: 020 524 9111
Dutch Securities Institute
(DSI)

Postbus 3861
1001 AR  Amsterdam
www.dsi.nl
Telefoon: 020 620 1274
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG  Den Haag
www.kifid.nl
Telefoon: 070 333 8999