DUURZAAMHEIDSBELEID

Bij Florentes zijn wij continu bezig met de zorg voor uw vermogen en de keuzes die wij binnen de portefeuillestrategie maken. Wij beleggen in kwalitatief hoogwaardige aandelen, vastrentende waarden, vastgoedbeleggingen en alternatieve beleggingen, leidend tot goed gespreide beleggingsportefeuilles. In dit keuzeproces kijken wij met name naar de bedrijven die kansen bieden op een mooi financieel rendement.

Beleggingsbeleid niet specifiek gericht op duurzame beleggingen, wel oog voor ESG principes

Wij houden rekening met de keuzes die deze bedrijven maken op het gebied van duurzaamheid. We kijken hierbij naar de drie ESG principes: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Ons beleggingsbeleid is echter niet sec gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen (donkergroene beleggingen). Daarnaast richten wij ons niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken (lichtgroene beleggingen), aangezien wij de duurzaamheidsrisico’s veelal in onvoldoende mate kunnen inschatten en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen. Wanneer wij deze negatieve effecten wel aantoonbaar zouden kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze door ons niet goed meetbaar zijn. De door ons ingerichte beleggingsportefeuilles mogen daarom niet worden beschouwd als (volledig) milieuvriendelijke of duurzame portefeuilles. Wij zijn een ‘ESG neutrale’ vermogensbeheerder en doen niet aan ‘greenwashing’.

Gebruik ESG scores en eigen analyse

Bij vergelijkbare beleggingen, in termen van rendement en risico, kiezen we voor de beleggingsoplossingen met de beste ESG scores. Daarbij maken we gebruik van het oordeel en de ratings van Financiële Diensten Amsterdam (FDA) voor beleggingen in individuele ondernemingen en van Morningstar voor beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s). FDA analyseert bedrijven en stelt een risicoprofiel vast. Daarbij wordt de relatie met alle relevante stakeholders geanalyseerd. Als stakeholders worden gekwalificeerd: de aandeelhouders, de medewerkers, de maatschappij als geheel en het milieu. Hierbij geldt natuurlijk dat een duurzaamheidsanalyse geen exacte wetenschap is en in zekere mate subjectief. In het geval waarbij er geen ESG risicorating beschikbaar is via FDA voor een potentiële nieuwe belegging wordt een deel benadering gevolgd om tot een afgewogen oordeel te komen. Hierbij wordt ESG gerelateerde informatie over het bedrijf verzameld van andere bronnen zoals financiële- en bedrijfswebsites en koersinformatiesystemen om zo de ESG risico’s in te schatten. Het zou namelijk tegen een op principes gebaseerd beleid ingaan om ESG helemaal niet te onderzoeken, simpelweg omdat FDA geen data beschikbaar heeft.

Specifieke beleggingswensen

Indien relaties specifieke beleggingswensen hebben of bepaalde sectoren willen uitsluiten, kunnen wij de beleggingsportefeuille zo samenstellen, dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen. De relatie heeft ons dan een specificatie van de kwalitatieve en/of kwantitatieve beperkingen ten aanzien van de beleggingen of categorieën van beleggingen waarin mag worden belegd. Wij benadrukken hierbij dat ons algemene beleggingsbeleid niet gericht is op de selectie van duurzame beleggingen.

Florentes Vermogensbeheer

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Met kantoren in Rotterdam, Utrecht en Zeist.

© Copyright Florentes Vermogensbeheer 2022

Rotterdam

Parklaan 34
3016 BC Rotterdam
010 – 268 70 87
info@florentesvermogensbeheer.nl

Zeist

Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist
030-686 51 90
info@florentesvermogensbeheer.nl

Utrecht

Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
030-208 30 09
info@florentesvermogensbeheer.nl