DUURZAAMHEIDSBELEID

Het beleggingsbeleid van Florentes is in beginsel niet gericht op duurzame beleggingen.  Duurzaamheid in de vorm van ESG-scores – Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) – en eigen analyse kan onderdeel uitmaken van het selectieproces inzake individuele bedrijven/beleggingstitels. We lichten dit hieronder toe.

Beleggingsbeleid Florentes

Bij Florentes zijn wij continu bezig met de zorg voor uw vermogen en de keuzes die wij binnen de portefeuillestrategie maken. Binnen ons beleggingsbeleid kiezen wij voor kwalitatief hoogwaardige aandelen, vastrentende waarden, vastgoedbeleggingen en alternatieve beleggingen. In ons selectieproces kijken wij met name naar bedrijven/beleggingstitels die kansen bieden op een mooi financieel rendement.

We benadrukken hierbij nogmaals dat ons beleggingsbeleid niet gericht is op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen. Daarnaast richten wij ons niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken. De reden hiervan is dat wij de duurzaamheidsrisico’s veelal in onvoldoende mate kunnen inschatten en de mogelijke effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen. Wanneer wij deze negatieve effecten in de toekomst wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze door ons niet goed meetbaar zijn. De door ons ingerichte beleggingsportefeuilles mogen daarom niet worden beschouwd als milieuvriendelijke of duurzame portefeuilles. Wij zijn een ‘ESG neutrale’ vermogensbeheerder en doen niet aan ‘greenwashing’.

Gebruik ESG scores en eigen analyse

Wat wij wel in ons selectieproces meenemen zijn de keuzes die bedrijven maken op het gebied van duurzaamheid. We kijken hierbij naar de drie ESG principes: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur).

In de praktijk betekent dit dat op het moment dat wij in ons selectieproces een aantal vergelijkbare beleggingen hebben geselecteerd, in termen van rendement en risico, wij dan kiezen voor de belegging met de beste ESG scores. Daarbij maken wij gebruik van het oordeel en de ratings van Financiële Diensten Amsterdam (FDA) voor beleggingen in individuele ondernemingen en van Morningstar voor beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s).

FDA analyseert bedrijven en stelt een risicoprofiel vast. Daarbij wordt de relatie met alle relevante stakeholders geanalyseerd. Als stakeholders worden gekwalificeerd: de aandeelhouders, de medewerkers, de maatschappij als geheel en het milieu. Hierbij geldt natuurlijk dat een duurzaamheidsanalyse geen exacte wetenschap is en in zekere mate subjectief. In het geval waarbij er geen ESG risicorating beschikbaar is via FDA voor een potentiële nieuwe belegging wordt een deelbenadering gevolgd om tot een afgewogen oordeel te komen. Hierbij wordt ESG gerelateerde informatie over het bedrijf verzameld van andere bronnen zoals openbare financiële- en bedrijfswebsites en koersinformatiesystemen om zo de ESG risico’s in te schatten.

Florentes Vermogensbeheer

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Met kantoren in Rotterdam, Utrecht en Zeist.

© Copyright Florentes Vermogensbeheer 2022

Rotterdam

Parklaan 34
3016 BC Rotterdam
010 – 268 70 87
info@florentesvermogensbeheer.nl

Zeist

Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist
030-686 51 90
info@florentesvermogensbeheer.nl

Utrecht

Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
030-208 30 09
info@florentesvermogensbeheer.nl