DUURZAAMHEIDSBELEID

Duurzaamheidsbeleid Florentes
Bij Florentes zijn wij continu bezig met de zorg voor uw vermogen en de keuzes die wij binnen de portefeuillestrategie maken. Wij beleggen in kwalitatief hoogwaardige aandelen, vastrentende waarden, vastgoedbeleggingen en alternatieve beleggingen, leidend tot goed gespreide beleggingsportefeuilles. In dit keuzeproces kijken wij met name naar de bedrijven die kansen bieden op een mooi rendement.

Tevens houden wij rekening met de keuzes die deze bedrijven maken op het gebied van duurzaamheid. We kijken hierbij naar de drie ESG principes: Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). Ons beleggingsbeleid is niet sec gericht op financiële producten die duurzaam beleggen ten doel hebben, de zogeheten impact beleggingen. Daarnaast richten wij ons niet persé op financiële producten met duurzame kenmerken, aangezien wij de duurzaamheidsrisico’s veelal in onvoldoende mate kunnen inschatten en de effecten daarvan op de financiële resultaten van de beleggingen. Wanneer wij deze negatieve effecten wel aantoonbaar kunnen kwantificeren, streven wij ernaar deze mee te nemen in onze beleggingsbeslissingen. Voorts worden mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet expliciet in ons besluitvormingsproces meegenomen, aangezien deze door ons niet goed meetbaar zijn.

Bij vergelijkbare beleggingen, in termen van rendement en risico, kiezen we voor de beleggingsoplossingen met de beste ESG-scores. Daarbij maken we gebruik van het oordeel en de ratings van Financiële Diensten Amsterdam (FDA) voor beleggingen in individuele ondernemingen en van Morningstar voor beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF’s). FDA analyseert bedrijven en stelt een risicoprofiel vast. Daarbij wordt de relatie met alle relevante stakeholders geanalyseerd. Als stakeholders worden gekwalificeerd: de aandeelhouders, de medewerkers, de maatschappij als geheel en het milieu. Hierbij geldt natuurlijk dat een duurzaamheidsanalyse geen exacte wetenschap is en in zekere mate subjectief. In het geval waarbij er geen ESG-risicorating beschikbaar is via FDA voor een potentiële nieuwe belegging wordt een deel benadering gevolgd om tot een afgewogen oordeel te komen. Hierbij wordt ESG-gerelateerde informatie over het bedrijf verzameld van andere bronnen zoals financiële- en bedrijfswebsites en koersinformatiesystemen om zo de ESG-risico’s in te schatten. Het zou namelijk tegen een op principes gebaseerd beleid ingaan om ESG helemaal niet te onderzoeken, simpelweg omdat FDA geen data beschikbaar heeft.

Indien relaties specifieke beleggingswensen op ESG-gebied hebben of specifieke sectoren willen uitsluiten, kan Florentes de beleggingsportefeuille zo samenstellen, dat aan deze wensen zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen.

Florentes Vermogensbeheer

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Met kantoren in Rotterdam, Utrecht en Zeist.

© Copyright Florentes Vermogensbeheer 2022

Rotterdam

Parklaan 34
3016 BC Rotterdam
010 – 268 70 87
info@florentesvermogensbeheer.nl

Zeist

Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist
030-686 51 90
info@florentesvermogensbeheer.nl

Utrecht

Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
030-208 30 09
info@florentesvermogensbeheer.nl