KAPITAALEISEN

Florentes stelt jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening op. De publicatiecijfers worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Het eigen vermogen van de onderneming is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen.

De onderneming heeft adequate risicobeheersingsmaatregelen getroffen om haar financiële soliditeit doorlopend te waarborgen.
Hierbij zijn krediet- en tegenpartijrisico’s, marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteitrisico’s in ogenschouw genomen.
Gegeven de aard van de activiteiten en de getroffen beheersingsmaatregelen zijn de risico’s ten aanzien van de financiële soliditeit van Florentes beperkt.

De aandeelhoudersstructuur van Florentes is overzichtelijk en daarmee niet complex.
Er zijn geen belemmeringen voor een overdracht van eigen vermogen tussen Florentes en de bovenliggende aandeelhouders.

Florentes Vermogensbeheer

Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerder. Met kantoren in Rotterdam, Utrecht en Zeist.

© Copyright Florentes Vermogensbeheer 2022

Rotterdam

Parklaan 34
3016 BC Rotterdam
010 – 268 70 87
info@florentesvermogensbeheer.nl

Zeist

Zusterplein 22-A
3703 CB Zeist
030-686 51 90
info@florentesvermogensbeheer.nl

Utrecht

Maliebaan 89
3581 CG Utrecht
030-208 30 09
info@florentesvermogensbeheer.nl